Bestyrelsens arbejde


Bestyrelsens arbejde


Hvorfor nu denne side? Det er fordi vi i Borgerforeningen synes at det er på tide at belyse over for borgerne i Neder Randlev og Omegn, at det ikke er så farligt at melde sig ind i bestyrelsens arbejde.


Hvor meget arbejde der er i Borgerforeningen er helt op til dem som sidder i Bestyrelsen. Det vil sige hvor mange gange de falder det være nødvendigt at indkalde til møde. Hvor mange arrangementer Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde. Vi har i år valgt at satse på 3 arrangementer og dertil synes vi det vil kræve 3 møder forinden arrangementet. Ved hvert møde fordeles arbejdet til kommende arrangement.


Ved hvert arrangement møder vi i Bestyrelsen op lidt før, alt efter hvor meget der skal forberedes. Det er igen op til den siddende Bestyrelse at blive enig om hvor meget tid forberedelsen kræver.


Der udover er det helt op til den enkelte hvor meget han/hun vil lægge i arbejdet til den post nu han/hun har fået.


Formanden


Formanden kalder ind til møder i Borgerforeningen. Formanden er også den der byder velkommen til diverse arrangementer i Borgerforeningen. Til generalforsamlingen skal vedkommende også fremligge årsberetning.


Næstformanden


Næstformandens arbejde er stedfortræder for formanden.


Kasserer


Kassererens arbejde består i at holde regnskab med indtægter og udgifter. Til generalforsamlingen skal vedkommende naturligvis fremlægge regnskabet, så alle kan se hvad udgifterne er blevet brugt til.


Skribent


Skribentens arbejde består i at sørge for at der bliver skrevet noget i kirkebladet.


Webmaster


Webmasterens opgave er at sørge for at hjemmesiden er opdateret.

 

82598