By forskønnelse

By forskønnelseCitat fra Odder Kommune


En pose penge fra byfornyelseslovens forsøgspulje skal skabe liv og fremdrift i lokalområderne.

Et forsøgsprojekt i Odder Kommune skal gøre landsbyerne skønner og rydde ud i de forfaldne bygninger i landsbyerne, der står tomme og skæmmer i gadebilledet.

Byforsnyelse skal udvikles i landsbyerne

 


Udfra ovenstående har jeg listet nogle punkter op.

· Grønt område og bevaring af de grønne arealer

· Tomme bygninger

Renovering

Forny

Køb til andet formål

Domi

 

  

82581