Generalforsamling

Neder Randlev Borgerforening vil afholde generalforsamling i samarbejde med Neder Randlev Vandværk. ​

Generalforsamling 10. april 2019

Neder Randlev Borgerforening vil afholde generalforsamling i samarbejde med Neder Randlev Vandværk.


Klokken 19.00 på Randlevskolen i Skolekøkkenet eller tånet


Indkaldelse til generalforsamling i Neder Randlev Vandværk


Dagsorden fro Neder Randlev Vandværk kl.19.00


1.Valg af diregent

2.valg af referent

3.formandens beretning v/Erik Krogh

4.Kasserens beretning v/Per T. Hansen

5. Valg af bestyrelsen

(Poul Erik Kni (genopstiller)


6. Valg af suppleant: Lars Haugård Pedersen (genopstiller ikke)

7. Valg af revisor: Frde Nordahl (genopstiller)

8. Orientering om kommende udgifter. Evt. fusionering med Odder Vand


9. Evt.

Dagsorden fro Neder Randlev og Omegn Borgerforening

1.Valg af diregent

2.valg af referent

3.formandens beretning v/Claus Lauritsen

4.Kasserens beretning v/Lene Ankerstjerne Pedersen

5. Valg af bestyrelsen

Jytte Kjær Sørnsen modtager genvalg

Lene Ankersetjerne Pedersen motager genvalg


6. Evt.

Forslag til dagsorden skal være formanden i henne senest 4. april.


Bestyrelsen NROB

 

82603