Kultur

Kultur

Der foreligger noget materiale inde på Kommunes hjemmeside.


Odder kommuneplan2017-2029


Ud fra ovenstående har jeg listet nogle punkter op.


· Kirke


· Åbne koncerter


· Danmark Dejligst


· Sten Steensen Blicher


· Lev fra istiden


· Lokalhistorie

 

 

82595