Miljø og klimatilpasning


Miljø og klimatilpasningLokalområderne RandlevOdder Kommune skriver

 

Klimaet er under forandring og det skal vi forholde os til. Der forventes generelt mere nedbør, flere skybrud og havvandsstigninger. Som borger, landbrug eller virksomhed er du ansvarlig for at sikre din ejendom mod oversvømmelser.  

Der foreligger noget materiale inde på Kommunes hjemmeside.


Odder kommuneplan 2017-2029


Odder kommuneplan 2017-2029


www.dingeo.dk


Din geo er noget vi alle har gavn af. Her finder du mange gode oplysning om vores hjem.Noget om sundhed, oversvømmelse med mere. Gå ind på hjemmesiden. Klik på login og indtagst din adresse og klik på søg.

Udefra ovenstående har jeg listet nogle punkter op.

· Bolig

· Landbrug

· Virksomheder


http://odder.dk/media/3423/kpt1_klimatilpasn_miljoevurdering.pdf


Vigtigste emner for miljørapport er

· Vand

· Arealanvendelse

· Befolkningen og materielle goder

· Natur og biologiske mangfoldighed

· Menneskers sundhed

 

Lokal afledning af regnvand (LAR)


Der er tale om ethvet tiltag, som har til formål at begræse eller forsinke regnvandsstrømmen fra egen have.


bruus anlægsgartner


Her finder du en beskrivelse af LAR. Derudover metoder til afledning af regnvand.

Det kan være i form af en faskine eller et regnvandsbed.Dimension af faskine og regnvandsbed finder du ved at lave en infiltrationstest eller nedsivningstest. 

82591