Pris for medlemskab

Priser for kontingent

Pris for medlemskab

 

Hvad koster det så at være medlem af Neder Randlev og Omegns Borgerforening. Vi synes selv at det er rimelige priser. Prisen for et medlemskab har været det samme i mange år.


Husstand: 175 kr. for 2 voksne med eller uden børn

Husstand: 125 kr. for 1 voksen med eller uden børn

Husstand: 125 kr. for pensionister


Som nye tilflyttere så er det gratis første år i borgerforeningen.

En gang om året vil der blive omdelt en opkrævning.


Hvad får man så for pengene? Ja det vil du så finde svar på i et andet sted på hjemmesiden. Læs herlogo

Indbetaling af kontigent til Neder Randlev og Omegns Borgerforening


Så er det tid til betaling af kontigent til Borgerforeningen. Der kan betales kontigent hos kassere, Lene Ankerstjerne Pedersn, Gartnervæget 17 eller ved arrangementer. Det er også muligt via netbank, hvor kontigentet indsættes på Borgerforeningens konto.


Reg nr. 9570 konto nr. 12700563

eller

Mobile Pay 54913


Der kan indbetales årligt kontigent på 175, kr. Dette indbefatter husstand med 2 voksne, med eller uden børn.
Eller der kan inbetales årligt kontigent på 125, kr. Dette indbefatter husstand med 1 voksen, med eller uden børn.

For tilflyttere er det første år gratis.

HUSK!, at skrive adresse og gerne navn for indbetaler, ellers registreres betalingen som en donation.


Sidste frist for indbetalingen er 31. december 2019


Kontigentet går til :
Vedligeholdelse af legepladsen

Sankt Hans med bål og snobrød

Fastelanv med tøndeslagning og fastelavnsboller


Læs mere på vores hjemmeside: nederrandlev.dk


Støt os NROB


 

82590