Legepladsdag

Print

Legepladsdag 1.juni 2019Som sædvanlig starter vi kl. 10 med rundstykker, te og kaffe: Hvorefter vi går i gang med arbejdet.


TO DO LISTE:


  1. Maling af bordbænke
  2. Lugning og oprydning hvor det ellers trænger
  3. Runde i Info-boks
  4. Standerhejsning - opsætning af ny flagstang
  5. installering af kamera i redekasser
  6. vurdering om bålbækene skal males


Medbring venligst diverse haveredskaber og trillebør.


Håber på god opbakning og hvis du/I har lyst til at være med i Borgerforeningens bestyrelse så giv os et praj. Se evt. noget om bestyrelsens arbejde her på hjemmesiden.logo


Indbetalig af kontigent


Der kan allerede nu indbetales årligt kontigent til Borgerforeningen. Der kan betales kontant hos kassere, Sus Loft Jensen, Balshavevej 54, eller via netbank, hvor kontigentet indsættes på Borgerforeningens konto.


Reg nr. 9570 konto nr. 12700563 eller mobile pay


Husstand : 175 kr.

Enlig : 125 kr.

For tilflyttere er det første år gratis.


Hvis du er interesseret i at vide, hvad pengene går til så se her


Husk at skrive adresse og gerne navn på indbetaligen, elles registreres betalingen som en donation.


Sidste frist for indbetaling er 1. Juli 2019.


Find os på Facebook. Link øverst højre hjørne på hjemmesiden. 

82592