By vækst

By vækst


Her kan du læse noget om de planer der foreligger for byvækst i Neder Randlev området.


Retningsliner


Der foreligger noget materiale inde på Kommunes hjemmeside.


Kommuneplan 2017-2029Udefra ovenstående har jeg listet nogle punkter op.


· Nye bosætninger


· Tilflyttere


· Stiforbindelse fra områderne til byens øvrige funktioner


· Klimatilpasning


· Hensyn til at opnå et velfungerende by udfra natur-, landskabs-, miljø– og landbrugshensyn


· Planlægge natur– og landskabskiler ind i byerne


· Trafik byudvikling og ny omdannelse skal tage hensyn til muligheder for at betjene områderne med kollektiv trafik. Afstanden fra boligerne til bus– og togforbindelser er afgørende for brugen af den kollektive trafik.


· Neder Randlev 1-3 bolig parceller i planperioden 2017-2029


· Over Randlev 8-10 boliger, hvor der tidligere har været mindre erhvervsvirksomheder.


 


 


 

82584