Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Byporte eller varetegn i lokalområdet

Varetegn eller byporte i lokalområdet øst for Odder.


Byport eller varetegn

Når vi hører byport, så ledes tankerne hen på noget som er bygget henover vejen. Besøgende kører gennem en portligende ting i begyndelsen af byen. Det kan også ledes hen til en genstand, ting eller skulpturligende ting som står ved vejkanten ved byskiltet. Nogle byer har en smuk grøn række træer på begge sidder af vejen i form af en allé lige før bystiltet. 
En byport eller varetegn er en genstand, ting eller skulpturligende genstand, som fortæller noget om den by, som de besøgende køre ind i. 
 

Byport i Odder Kommune


Byport som er beskrevet i Odder Kommunalplan, kan ledes hen til hastighedsdæmpende foranstaltning i starten af den pågældende by. 
 

Kombineret byport

En kombineret byport eller varetegn. Det vil sige at du har en form for hastighedsdæmpende foranstaltning i starten af byen. På det helleområde der så fremkommer kunne vi vælge at placere en byport eller vartegn. 
 

Bjerager

Byport eller varetegn ja/nej? Hvis ja. Hvordan skal den så se ud?

Dyngby

Dyngby har fået en flot byport.

Boulstrup

Boulstrup er også godt igang med en byport, hvis den ikke allerede er kommet op.

Neder Randlev

Byport eller varetegn ja/nej? Hvis ja. Hvordan skal den så se ud? 

Over Randlev

Byport eller varetegn ja/nej? Hvis ja. Hvordan skal den så se ud?

Skal Neder Randlev og Over Randlev have et fælles byport? ja/nej? Skal det være 2 byporte, hvorpå der er nogle fælles træk i begge?

Herunder i Kommentarfeltet er det så vi ønsker din mening, indput eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk at give indlæget en signende overskrift, så vi ikke er i tvivl om, hvor kommentaren tilhører.  

Skriv en komentar til Byporte eller varetegn i lokalområdet

Siden er opdateret den 08-09-2020