Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Byudviklingen i fremtiden

Hvordan kan der sikres en tidssvarende mobilitet i landdistrikterne?


Odder kommunes bidrag?

Kommunale serviceydelser?Lokalrådenes bidrag?

Den enkelte borgers bidrag?

Komme med input.  

Skriv en komentar til Byudviklingen i fremtiden

Siden er opdateret den 20-11-2021