Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Byudviklingen i fremtiden

Hvordan kan der sikres en tidsvarende mobilitet i landdistrikterne?

Hvordan kan der sikres en tidsvarende mobilitet i landdistrikterne?

Odder kommunes bidrag?

Kommunale serviceydelser?


Lokalrådenes bidrag?

Den enkelte borgers bidrag?

Komme med indput.  

Siden er opdateret den 11-10-2020