Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Enge og/eller moser

Enge er en betegnelse for et vådområde på et lavbundsarealer - ofte i tilknytning til vandløb, søer eller moser.

Enge og/moser er påvirkning af græsning, slåning eller oversvømmelser. 

Grundvandet står så højt, at jorden er vandmættet eller står permanent under vand. 

Randlev og Ørting mose

Randlev og Ørting mose er en del af et gammelt tunneldalssystem, der strækker sig fra Horsens Fjord op gennem Odder kommune til Norsminde Fjord. 
Stien ved Randlev mose, samt udsigten her er fredet. 

Moser med et areal på 2500 m2 eller derover er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven - Natura 2000 områder.


 

Siden er opdateret den 01-06-2021