Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Legepladserne i lokalområdet

Status på de offentlige legepladser, byrum eller fællesarealer, der findes i byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Rand øst for Odder.

Listen af offentlige legepladser i Odder Kommune, som findes i lokalområdet. 

 

Bjerager

På nuværende tidspunkt er der ikke registreret nogen legeplads i Bjerager by. Har byen et byrum eller fællesareal midt i byen. Hvis der findes en offentlig legeplads i Bjerager, så er det vigtigt at få den registreret.  

Dyngby

På nuværende tidspunkt er der heller ikke registreret nogen offentlig legeplads i Dyngby. Kunne der ligeledes være et fællesareal eller byrum i Dyngby. Hvis det skulle være at der findes en uregistreret offentlig legeplads i Dyngby, så vil det være vigtig at få den registreret. 

Boulstrup

Boulstrup legeplads har en offentligt legeplads, som er beliggende i Lystgårdsparken 10 samt Stationsvej 22B. 
Boulstrup by har fået leveret og sat 6 fuglekasser op omkring Boulstrup. 

Neder Randlev

Odder Kommune - Vej og Park har ryddet op i skovpartiet ved legepladsen. Der er også blevet sået blomstereng langs skovpartiet. 
5 redekasser er kommet op i skovpartiet ved legepladsen med støttemidler fra Friluftsrådet.
5 bålbænke er leveret og placeret rundt det lille snobrødsbål med støttemidler fra Friluftsrådet
En fokusgruppe har skaffet fondsmidler gennem Randlev Lokalråd har startet 1. fase på renovering af den gamle legeplads på byens fællesareal i Neder Randlev, beliggende Balshavevej 73. Der er kommet nye flere gynger, et legehus, ballancebomme samt en ny rutjebane er sat op. Den gamle klatreborg har fået en renovation. 
Byen har fået fondsmidler fra Lokalrådet på 40.000 kr. og Nordea fonden - 20.000 kr. 
Vi har fået 2 redekasser mere fra Odder Kommune - er sat op.  
 

Over Randlev

Over Randlev får en shelter op på legepladsen på Blichersvej 15 med støttemidler fra Kvickly Odder.
Over Randlev har også en legeplads mere ved Randlevskolen tidligere Randlev-Bjerager centralskole - Eriksmindevej 13.

Tilsyn?

Økonomi?

Ansvar?

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Det kan være nye tiltag på fællesarealet.
Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  
Over Randlev er så heldig at få overrakt 4 redekasser til opsætning i nærheden af fællesarealet. 

Skriv en komentar til Legepladserne i lokalområdet

Siden er opdateret den 20-11-2021