Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Legepladserne i lokalområdet

Status på de offentlige legepladser, byrum eller fællesarealer, der findes i byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Rand øst for Odder.

Listen af offentlige legepladser i Odder Kommune, som findes i lokalområdet.
 

Bjerager

På nuværende tidspunkt er der ikke registreret nogen legeplads i Bjerager by. Har byen et byrum eller fællesareal midt i byen. 

Dyngby

På nuværende tidspunkt er der heller ikke registreret nogen offentlig legeplads i Dyngby. Kunne der ligledes være et fællesareal eller byrum i Dyngby. 

Boulstrup

Boulstrup legeplads har en offentligt legeplads, som er beliggende i Lystgårdsparken. 

Neder Randlev

Odder Kommune - Vej og Park har ryddet op i skovpartiet ved legepladsen. Der er også blevet sået blomstereng langs skovpartiet. 
5 redekasser er kommet op i skovpartiet ved legepladsen med støttemidler fra Friluftsrådet.
5 bålbænke er leveret og placeret rundt det lille snobrødsbål med støttemidler fra Friluftsrådet
En fokusgruppe er ved at skaffe fondsmidler til at erstatte den forældet legeplads. 

Over Randlev

Over Randlev får en shelter op på legepladsen med støttemidler fra Kvickly Odder.
Over Randlev har også en legeplads mere ved Randlevskolen tidligere Randlev-Bjerager centralskole.

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, indput eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Det kan være nye tiltag på fællesarealet.
Husk også at give dit indput en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  

Skriv en komentar til Legepladserne i lokalområdet

Siden er opdateret den 14-10-2020