Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Skove i vores lokale samfund

Skovpartier og skove til glæde for skovens dyr i Danmark. Det er godt for CO2 og dermed vores klima. Løvtræer skaber god og rent grundvand til gavn for vore vandressourcer. En stor del af de truede plante- og dyrearter er knyttet til løvtræer, der er oprindelige i Danmark.  

 

Bjerager
Dyngby
Boulstrup
Neder Randlev
Over Randlev

Skovpartier

Skove - private

Skove - offentlige

Skovrejsning

Evt. udsigtshøj

Hvis der i området forligger mulighed for en udsigtshøj med naturligvis en god udsigt. Her tænkes der på at der med jordpåfyldning er muligt af udføre. For at alle skovens besøgende skal have mulighed for at nå denne evt. udsigtshøj så vil det være bedst at stisystemet har flere mulige adgange.

Stisystem for alle også for personer med et særligt behov samt stisystem for alle også for ældre personer

Evt. med mulighed for sidde ned med passende afstand og måske også forholdsvis jævnt underlag evt. samme retningslinjer som for personer med et særligt behov. Der måske kan være 2 delte passager til sammenligning med de steder der er passager for cyklister ved vejbump på landevejene, så der er en vej for de ældre personer samt personer med et særligt behov ved besværlige passager.  

Stisystem med mulighed for forskellige fritidsaktiviteter, så som færdsel i kuperet terræn for børn, de unge og teenagerne. 

Evt i forbindelse med en lysning i skoven. Evt. med trappepassager i naturmaterialer. 

Stisystem for hundelufter evt. hundeskov. 

Evt. med mulighed for et lukket område, hvor hundene kan få lov at løbe frit. 
 

Stisystem for BMX gerne med bakker evt. flere niveauer.

Evt. efter samme princip som vi har cykelstier langs vore landeveje, så kan der måske være en smal sti for disse BMX kørere. Stien kan følge stien for gående og personer med et særligt behov samt løbere bare inde bag den første eller anden række træer så de ikke genere de som går, løber, de ældre samt personer med et særligt behov.     
 

Lysninger? 

Her er det muligt for børne- og skoleklasser, familier kan have udeaktiviteter. Evt. med træstubbe. Kan også bruges til picnic. Disse lysninger skal naturligvis være i forbindelse med stisystemet så alle har mulighed for at komme her også den ældre del af skovens gæster samt personer med et særligt behov.  

 

Vandhuller eller vandløb

Skovens dyr kan også have brug for at komme i nærheden af vand. Husk da også at tænke på at der er flere steder med mulighed for at komme helt tæt på vandet. Det kan også give muligheder for skolebørn at få ny læring om naturen i skovens sø eller vandløb. 
 

Adgangsveje 

Adgangsveje til skoven for gående, cyklister og køretøjer. 
 

Opholdsmulighed

Evt. opholdsmulighed i nærheden af vandhullet evt. med træstubbe med mulighed for fordybelse på stedet for skoleklasser, picnic mm evt. båltænding (mulighed for at efterslukke med vand fra skovsøen). Også for personer med et særligt behov. Det vil naturligvis være i forbindelse med en lysning. 
 

Parkering med affaldscontainer eller beholdere

Parkering for både cyklister og køretøjer. Affaldscontainer eller beholder for de som færdes i naturen og til hundelortene samt de som ønsker at holde picnic i skoven eller naturen. 
 

For dyrenes skyld

For dyrene så er det vigtigt tænker jeg at skovområdet kan være et lukket område i forskellige tidsintervaller. I disse tidsintervaller så kan dyrene have fred og ro. 
 

Uønsket skovrejsning

Skovrejsning er ikke altid en ønsketænkning. Der kan være forehold der i henhold til byvækstområder, landskabelige interesseområder eller beskyttelse af kulturmiljøer med mere.

Odder kommune - Skovrejsning Odder kommune - Skovrejsning uønsket FN´s Verdensmål: 6: Rent vand og Sanitet

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.
 

Skriv en komentar til Skov

Siden er opdateret den 20-11-2021