Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

FN´s 17 Verdensmål

Her finder du de 17 verdensmål, som har retning imod et bæredygtig udvikling.

De 17 verdensmål - hvorfor?

Efter at have gennemgået Odder Kommunal plan for Odder by og byerne i oplandet, så konkludere vi at Odder Kommune stiler efter en mere bæredygtig by og lokalområde. Bæredygtig udvikling er også FN´s overordnet mål med de 17 verdensmål. Når vi så kikker på tidshorisonten, så stiler de begge i retning af et endelig mål i 2029 (2030). 

FN´s verdensmål 11 - Bæredygtig byer og lokalsamfund. 
 

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

 
 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomiske vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtig byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærk institutioner
 17. Partnerskaber for handling
Hvis du ønsker at vide mere om de verdensmål, så kan du klikke på den blå knap herunder. 

17 FN verdensmål - Verdensmaalene.dk
FN`S Verdensmål for en bæredygtig udvikling FN´s Verdensmål: 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund    

Siden er opdateret den 16-05-2021