Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Miljø og Klima

Klimaet er under forandring og det er vi nød til at forholde os til. I fremtiden forventes generelt mere nedbør, flere skybrud og havvandsstigninger. Som bolig, landbrug eller virksomhedheds ejer i byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder er du ansvarlig for at sikre din egendom imod oversvømmelse. Bæredygtig tilpasning til jordens ressourcer i byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Randlev i lokalområdet øst for Odder. Gør vi noget godt for klimaet, så hjælper det også på vores sundhed og Trivsel. 


Hvad kan vi bidrage med som

Vand

Klimatilpasning af ejendom i mod havvandstigning i form af kystsikring
 

Areal

Ændring af arealanvendelse i og omkring byerne i lokalområdet øst for Odder. 
 

Ressoucer

Bæredygtig tilpasning til jordens ressourcer? Earth Overshoot Day er den dag, verdens befolkning har brugt de ressourcer, der kan gendannes på et år. Vi som dansker er hård ved ressourcerne. Hvis hele verdens befolkning lever som vi dansker gør, Så er verden brug for 4,2 gange så mange ressourcer end dem de har idag.
 

Sunhed og Trivsel

Menneskers og dyrs sundhed og trivsel hænger nøje sammen. Forsvinder dyrearter fra et område, så påvirker det økosystemet. Økosystemet er vigtig for menneskers eksistents, og dermed vores sundhed og velvære. 
 

Mangfoldighed

Det omhandler natur og biologiske mangfoldighed i form af bæredygtig indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri. 


FN´s Verdensmål: 13: Klimaindsats Odder Kommune - klimatilpasningsplan


 

Siden er opdateret den 25-04-2020