Redekasserne i Lokalområdet

Fugle har også krav på et tilflugtssted

Titel: Ugleredekasse i lokalområdet ved Neder Randlev

Beskrivelse: I skovpartiet i bag fællesarealet belæggende Balshavevej 73 i Neder Randlev, finder du en ugleredekasse.

 

Året for opsættelse 

2021 blev denne redekasse sat op i skovpartiet bag ved fællesarealet ved Balshavevej 73.   
 

Hvem satte redekassen op

Odder Kommune har gennem Vej og Park sat denne fugleredekasse op. 
 

Anskaffelse af redekassen

Neder Randlev Borgerforening har fået den af Odder Kommune, som en del af bioversitetsplanen i Odder kommune. 
Randlev Lokalråd har fået denne redekasse sammen med 5 andre redekasser. Denne redekasse har Odder kommune sat op. En anden redekasse har vi fået afhentet hos formanden for Randlev Lokalråd. De sidste 4 redekasser vil blive sat op i Over Randlev.  
 

Stæreredekassen - beskrivelse

Redekasse 6 - Uglekasse med et rettangulært hul 20 x 40 cm
Højde: 40 cm
Bredde: 40 cm
Længde/dybde: 40 cm
Vægt 4 kg
Materiale: Dansk douglasgran
Producent: ukendt. 
 

Hvem kan bo i sådanne redekasse

Hvem har boet i redekassen

Indtil videre har jeg set at xxx har flyttet ind, som den første fugl. 

Hvad spiser de?

Natuglen og tårnfalken er gode til at jage mus og rotter. 

Siden er opdateret den 21-02-2022