Byens legepladsredskaber

Skal vi lege

<< Tilbage Mellemrummet mellem stigetrin eller trappetrin skal opfylde kravene i 4.2.7.2 vedrørende fastklemning af hovedet. 

Stigetrin og trappetrin skal være ikke-roterende og have samme indbyrdes afstand.

Der er kun krav om samme indbyrdes afstand mellem stigetrin. Dette kræves ikke mellem øverste stigetrin og platformen og mellem jorden og første stigetrin. Kravet om samme indbydes afstand gælder ikke for rebstiger. 

Note - For at opnå en sikker overgang fra stigen til platformen eller platformens top kan stigens vanger uden stigetrin eller trappetrin fortsætte lodret op fra platformen til øverste punkt af faldværnet. 

Trækomponenter skal have indfældede sammenføjninger, som ikke kan skrues af eller forskubbes. Søm eller træskruer må ikke anvendes som den eneste form for sammenføjninger. 

For at foden kan hvile korrekt på trinnene, skal der være et frit rum bag stigen på mindst 90 mm fra midten af trinnet målt 90o i forhold til stigen.

Stigetrin og trappetrin skal være vandrette inden for + 3o.

Stiger skal have trin og/eller vanger, eller skal have håndlister, der opfylder kravene til lukkede greb i følge 4.2.4.6 eller til åbent greb ifølge 4.2.4.7. Trapper med fri faldhøjde over 600 mm skal opfylde kravene i 4.2.4 vedrørende beskyttelse mod fald. Der skal være faldværn og/eller sideafskærmning fra det første trin, og disse skal opfylde kravene til åbent greb (4.2.4.7), eller der skal være en håndliste. 

Note 1 - Dette er for at sikre, at der er håndstøtte på hele trappeløbet.

På trapper til platforme, der er indtil 1.000 mm høje, kan et faldværn erstatte sidafskærmningen, forudsat at åbningen under faldværnet er mindre end 600 mm målt fra midten af trinnet.

Note 2 - For platforme over 1.000 mm tillades en kombination af fladværn og sideafskærmninger. 

Note 3 - En sideafskærmning udformet som en plade med tykkelse mindre end 60 mm anses for at opfylde kravene til åbent greb.

Trappers hældning skal være konstant. Åbninger skal opfylde kravene i 4.2.7.2 vedrørende fastklemning. Trinfladerne skal have samme indbyrdes afstand, skal være ens fremstillet og vandrette inden for + 3o.

Forklaring
a    trinoverside
b    stødtrin

Note - Det er ikke påkrævet, at stødtrin er udfyldt.

Figur 21 - Trappens dele


For at yde tilstrækkeligt stårum skal trinfremspringet være mindst 140 mm, og trindybden skal være mindst 110 mm (se figur 22).
 

Figur 22 - Mindste trinfremspring og trindybde


Hvis hele trappens højde er mere end 2.000 mm over jordniveau, skal der være mellemliggende trappeafsatser, og afstanden mellem disse må ikke være større end 2.000 mm. Mellemliggende trappeafsatser skal være mindst lige så brede som selve trappen og mindst 1.000 mm lange.  Ramper skal have en hældning på op til 38o i forhold til vandret, og hældningen skal være konstant. 

Note 1 - Overflade med en større hældning anses ikke for at være ramper, men kan benyttes til at skaffe sig adgang.

Ramper skal opfylde kravene i 4.2.4.

På ramper til platforme, der er indtil 1 meter høje, kan et faldværn erstatte sideafskærmningen, forudsat at åbningens under faldværnet er mindre end 600 mm. Hvis der anvendes faldværn, skal de starte der, hvor rampen begynder. 

Ramper skal være vandrette inde forn + 30 på tværs af bredden. For at mindske risikoen for at snuble skal ramper, der kan forventes at blive brugt af alle børn, give mulighed for at forbedre fodfæste. 

Note 2 - Dette kan opnås ved hjælp af passende fodstøtte. På stejle legeelementer på let tilgængelige dele af redskabet må åbningen i seidafskærmningen højst være 500 mm og platformens fri faldhøjde må højst være 2.000 mm.

Note - Dette går det lettere for omsorgspersonen at nå brugeren, hvis det er nødvendigt.

Åbninger, der fører fra en platform med en fri faldhøjde på > 1.000 mm til et stejlt legeelement, skal have håndstøtter, der overholder kravene til åbent greb. 
Redskaber beregnet til at give brugerne mulighed for hurtigt og frit at bevæge sig op på disse, betragtes som let tilgængelige.

Det er ikke hensigten med denne standard at opstille en endelig liste over typerne af mulige adgange og tilhørende krav, men at give vejledning om den bedste måde at håndtere problemet med let adgang.


Nedenstående er et eksempel på hierarkiet for 3 lette adgangsmuligheder:

a) Ramper, der starter fra jorden, giver den letteste adgang til redskabet.

b) Trapper giver den næst letteste adgang til redskabet. 

c) Stiger giver den mindst lette adgang til redskabet i dette eksempel.

Der findes mange konstruktioner, som kan forsinke adgangen til redskabet og dermed give mere tid til, at omsorgspersoner kan gribe ind efter behov. Sådanne konstruktionsmæssige detaljer kan omfatte, men er ikke begrænset til krav til bevægelse, højde eller dimensioner, fx nå afstand eller trinhøjde. 

Note 1 - Omsorgspersoner omfatter voksne, ansvarlige søskende og andre, der drager omsorg for brugeren (se CEN/CLC Vejledning 14 for yderligere information om omsorgspersoner).

Note 2 - Eksempler på adgangsbegrænsning i form at højde eller dimension kan omfatte, men ikke begrænset til ramper der begynder mere end 600 mm over jorden eller stiger, hvor det nederste stigetrin er mere end 400 mm over jorden. Tallet 400 mm er et kompromis mellem nødvendigheden af at begrænse adgangen og nødvendigheden af at tilvejebringe en sikker udgang ad samme vej.  

Siden er opdateret den 18-04-2021