Byens legepladsredskaber

Skal vi lege

Titel: Klatreredskab på Byens legeplads på fællesarealet i Neder Randlev

Beskrivelse: På byens legeplads på fællesarealet i Neder Randlev er der klatreredskab, som på nuværende tidspunkt er klatreborgen. 
 

Beskrivelse af Klatreredskab

Fabrikat: ukendt 
Model: ?
Årgang: ?
Bemærkninger:

Beskrivelse: 


Inspektioen af Klatreredskab er foretaget af: ___________

Dato: ______________________

DS/EN 1176-1 Generelle sikkerhedskrav
DS/EN 1176 - 7 Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift
DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
 
Generelle sikkerhedskrav Kontrolleret Evt. bemærkning
1. Kontrol for fastklemning af hoved    
1.1 På tårn 1    
1.2 På tårn 2    
1.3 På gangbro    
1.4 På sidebeklædning    
2. Kontrol for fastkleming af krop    
2.1 På tårn 1    
2.2 På tårn 2 ved rutsjebane    
2.3 På gangbro    
2.4 På sidebeklædning    
3. Kontrol for fastklemning af hals    
3.1 På tårn 1    
3.2 På tårn 2 ved rutsjebane    
3.3 På gangbro    
3.4 På sidebeklædning    
4. Kontrol for fastklemning af fod    
4.1 På tårn 1    
4.2 På tårn 2 ved rutsjebane    
4.3 På gangbro    
4.4 På sidebklædning    
4.5 På spidse vinkler    
5. Kontrol for fastklemninger af finger/hånd    
5.1 På tårn 1    
5.1.1 Sidebeklædning gavl    
5.1.2 Sidebeklædning     
5.1.3 Mellem sidebeklædning tårn og sidebeklædning gangbro    
5.2 På tårn 2 ved rutsjebane    
5.2.1 I siddende stilling før afgang     
5.2.1.1 På siddeunderlaget    
5.2.1.2 Mellem sideunderlag og rutsjebanen    
5.2.1.3 Sideafskærmningen    
5.3 På gangbroen mellem brædderne    
5.4 På sidebeklædning    
5.5 På spidse vinkler    
6. Kontrol for Snorefælder    
6.1 På Tårn 1    
6.2 På tårn 2 ved rutsjebane    
6.3 På gangbro    
6.4 På Sidebeklædning    
 
Redskabet og underlaget Kontroleret Evt. bemærkning
7. Kontrol for faldunderlag ved redskabet    
8. Kontrol af løse eller manglende dele    
9. Kontrol for fremstikkende skarpe eller spidse genstande    
10. Kontrol for opstået snorefælder ved hustage    
 
Redskabets stabilitet og forankring Kontroleret Evt. bemærkning
11. Metaldele    
11.1 Kontrol af løse eller mangledende metal dele    
11.2 Efterspændinger af samlinger    
11.3 Metaldele mod rust    
11.4 Afpropning stor    
11.5 Afpropning lille    
12. Trækonstruktionsdelen    
12.1 Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
12.2 Kontrol af råd i kontruktionen af gangbroen    
12.3 Kontrol af råd i støttekonstruktionen af gangbroen    
12.3 Kontrol af råd i bjælke ved enden af adgangsvejen    
12.4 Kontrol af råd i bjælken ved starten af rutsjebanen    
13. Fastgørelse til og i terræn    
14. Kontrol af klatraborgens hoveddele for stabilitet    
14.1 Kontrol af tårn 1    
14.2 Kontrol af tårn 2 ved rutsjebane    
14.3 Kontrol af rutsjebane    
14.4 Kontrol af sideafskærming    
14.5 Kontrol af Gangbro     
 
15.Afprøvning af redskabets funktionalitet Kontrolleret Evt. bemærkninger
15.1 Adgangsvejen    
15.1.1 Trin    
15.1.2 Stødtrin eller stødplade     
15.1.3 Sidebeklædning    
15.1.4 Gelænder    
15.2 Rutsjebanen    
15.2.1 Siddende med armene ind til kroppen    
15.2.2 Siddende med en hånd på kanten af rutsjebanen    
15.2.3 Siddende med lang hår    
15.2.4 Siddende med tørklæde    
15.2.5 Liggende med lang hår    
15.2.6 Liggende med et tørklæde    
15.3 Gangbro    
15.3.1 Løb henover gangbroen fra tårn 1 til tårn 2    
15.3.1.1 Spalter mellem gulvbelægning    
15.3.1.2 Håndlisten for splinter    
15.4.1 Løb henover gangbroen fra tårn 2 til tårn 1    
15.4.1.1 Spalter mellem gulvbelægning    
15.4.1.2 Håndlisten for splinter    
18.4 Brandmandsstang    
18.4.1 Metalstangen berøring/glidning med hænder    
18.4.2 Metalstang berøring /glidning med tøj    
18.4.3 Metalstang     
 
Redskabets Adgangsveje Kontroleret Evt. bemærkning
11.Efterspændinger af samlinger     
12.Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
 
Redskabet i bevægelse Kontroleret Evt. bemærkning
11.Gangbro    
12.Rutsjebane    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
 
Redskabets sidebeklædning Kontroleret Evt. bemærkning
11.Efterspændinger af samlinger     
12.Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
 
Redskabets Rørgennemføring Kontroleret Evt. bemærkning
11.Efterspændinger af samlinger     
12.Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
 
Redskabets Tagkonstruktion Kontroleret Evt. bemærkning
11.Efterspændinger af samlinger     
12.Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
Redskabets Rutsjebane Kontroleret Evt. bemærkning
11.Efterspændinger af samlinger     
12.Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
 
Redskabets brandmandsstang Kontroleret Evt. bemærkning
11.Efterspændinger af samlinger     
12.Kontrol af råd i stolper, der graves om nødvendig ned ved stolper    
13. Fastgørelse til terræn    
14. Kontrol af afskærmning    
15.Kontrol af gangbro    
 
Redskabets overflader/overfladebehandling Kontroleret Evt. bemærkning
17. Kontrol for skarpe kanter/splinter    
18. Kontrol for huller    
19. Kontrol for rust på metaldele    
Kontrol for svampeangreb    
Kontrol for manglende dækhætter på møtrikker    
Er der behov for overfladebehandling/maling    
Kontrol for løse eller manglende dele    
 
Slitage på sliddele Kontroleret Evt. bemærkning
Kontrol af stigetrin eller trappetrin    
Kontrol af reb eller net    
Kontrol af slid på rutsjebane    
Kontrol af slid på brandmandsstang    
     


 
 

Siden er opdateret den 28-08-2021