Byens legepladsredskaber

Skal vi lege

Titel: Generelt sikkerhedskrav i henhold til DS/EN 1176-1:2017

Beskrivelse: Hvad er de generellse sikkerhedskrav i henhold til DS/EN 1176-1:2017 Svaret finder du her?

DS/EN 1176-1:2017

4 Sikkerhedskrav

5 Verifikation af overensstemmelse og rapporter
5.1 Generelt
5.2 Bekræftelse af passende støddæmpningsniveau efter installation af støddæmpende underlag
6 Oplysniger, som producenten/leverandøren skal fremskaffe
6.1 Oplysninger, som producenten/leverandøren af legepladsredskaber skal fremskaffe 
6.1.1 Generelle produktoplysninger
6.1.2 Førkøbsoplysninger

6.1.3 Oplysninger vedrørende installationen
6.1.4 Oplysninger om inspektion og vedligeholdelse
6.1.4.1 
6.1.4.2
6.1.4.3
6.2 Oplysninger, som producenten eller leverandøren af støddæmpende underlag skal fremskaffe
6.2.1 Forkøbsoplysniger for støddæmpende underlag
6.2.2 Oplysninger vedrørende installation af støddæmpende underlag
6.2.3 Oplysninger om inspektion og vedligeholdelse af støddæmpende underlag
6.2.3.1 
6.2.3.2
6.2.4 Identifikation af støddæmpende legepladsunderlag
7 Mærkning
7.1 Idendifikation af redskaber
7.2 Mærkering af grundniveau

 

Bilag A - Laster
Bilag B - Metode til beregning af konstruktionsintegritet
Bilag C - Fysisk prøvning af konstruktionsintegritet
Bilag D - Metoder til prøvning af fastklemning
Bilag E - Oversigt over mulige fastklemningsfarer
Bilag F - Illustrationer med beregning af fri faldhøjde
Bilag G - Illustration af sigteprøvning
Bilag H - Procedure til bekræftelse af passende støddæmpningsniveau efter installation af støddæmpende underlag.  
Bilag I - Afvigelser

Siden er opdateret den 25-04-2021