Neder Randlev og omegns Borgerforening

 

Tid til den årlige generalforsamling for
Borgerforeningen

 

Generalforsamling Tirsdag d. 11. maj 2021 på fællesarealet kl. 19.00 - Husk egen stol

Vi har i bestyrelsen valgt at afholde den årlige generalforsamling på vores fællesareal pga. Corona. I tilfælde af regn så mødes vi hos Per Tage. Balshavevej 36.

Vi håber på godt vejr, ellers må vi udsætte til senere på året. 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
3.1 Godkendelse af formandens beretning
4. Kassers beretning V/Morten Strandberg Rasmussen
4.1 Godkendelse af kasseres beretning
5. Kontigent
6. Valg til bestyrelsen på valg er:
6.1 Rikke Baden Suhr fratræder - valg af nyt bestyrelsesmedlem
6.2. Jytte Kjær Sørensen på valg - modtager genvalg
6.3 Lene Ankerstjerne Pedersen på valg - modtager genvalg
7. Valg af suppleanter:
7.1 Valg af 1. suppleant - Ulla Bergenhammer Jensen - motager ikke genvalg
7.2 Valg af 2. suppleant - valg af ny suppleant
8. Valg af 2 Revisorer
8.1 På valg er Per Tage - modtager genvalg
8.2 På valg er Bjarne Bergenhammer Jensen - modtager genvalg
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt. 

 

Referater fra Generalforsamling

Vedtægter

Referater fra Generalforsamling for 2020
 

Siden er opdateret den 18-05-2021