Neder Randlev og omegns Borgerforening

 

Tid til den årlige generalforsamling for Borgerforeningen

 

Generalforsamling Onsdag d. 6. april 2022 på Randlevskolen kl. 19.30Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning (Jytte Kjær Sørensen)
4 Godkendelse af formandens beretning
5. Kassers beretning V/Morten Strandberg Rasmussen
6. Godkendelse af kasseres beretning
7. Valg til bestyrelsen på valg er:
8. Morten Strandberg Rasmussen - modtager genvalg
9. Karsten Juhl Samsing  - modtager ikke genvalg
10.Valg af suppleanter: 1. suppleant - Tanya Haun - motager genvalg, 2. suppleant - Rikke Suhr  - modtager genvalg
11. Kontigent
12.Valg af 2 Revisorer - Per Tage - modtager genvalg, Bjarne Bergenhammer Jensen - modtager genvalg
13. Eventuelt. 
 

Referater fra Generalforsamling

Vedtægter

Referater fra Generalforsamling for 2020
 

Siden er opdateret den 02-11-2023