Neder Randlev og omegns Borgerforening

 

Neder Randlev´s historie

Stednavneforskerne kan offentliggøre at byer med endelserne -heim, -inge, -lev, -løse og -sted, har eksisteret tilbage i jernalderen (år 300-800). Deres oprindelse er næsten fra en skriftløs tid. De mener at kunne se, at de alle har noget med bebygget og befolket område at gøre. 
-lev betyder "arvegods", ejendomsret - eller i hvet fald brugsret. Det vil sige brugsret til jorden. Denne navneendelse kombineret altid med et personnavn. Personnavnet er som regel bygdens eller landsbyens grundlægger. 

- lev endelsen som i Siegerslev betyder levn eller arv. Navnes forreste led er ofte et krigerisk navn. 

Selv om at hele landet nok har været befolket og al jord udnyttet igennem det meste af jernalderen, så kan der alligevel være stor forskel på hvordan. Dengang lå landsbyerne meget tæt i mange egne af landet, og de var ofte små. Det var derfor nødvendigt med faste ejelavsskel, og det var ganske naturlige skel, dvs. åer, enge, bakkedrag m.m.

Kilde: 
Hvorfor-ender-så-få-bynavne-på-havn

Jernalder-Folkevandringstiden

Stednavnes alder
 

Siden er opdateret den 02-11-2023