Neder Randlev og omegns Borgerforening

 

Sociale arrangementer i årets løb

Neder Randlev har nogle forskellige sociale arrangementer i årets løb, som Neder Randlev og Omegns Borgerforening afholder. Dog med en undtagelse. Et arrangement bliver afhold af Randlev Lokalråd.

 

Sociale arangementer

Generalforsamling for Neder Randlev og Omegns Borgerforening 


Hver år holder Neder Randlev og Omegns Borgerforening generalforsamling i april måned.
 

Legepladsdag


Legepladsdag er den dag hvor vi vedligeholder legepladsen. Selvfølgelig hvis der sker noget på legepladsen, som skal udbedres bliver det gjort af sikkerhedsmæssig årsager hen over hele året. 
 

Sankt Hans


Hvert år har vi fejret Sankt Hans med bål og sang på fællesarealet, som også har byens legeplads. Der vil også blive tændt et lille bål, så børnene kan få snobrød og popkorn. 

Siden er opdateret den 02-11-2023