Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Arealanvendelse

Ved ændring af arealanvendelse i fremtiden skal der normalt sikres afstand til forurendende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj, lugt og andre gemer for de øvrige i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder. Energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, således at overskudsvarmen kan udnyttes i eksisterende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet. Forureningsfølsome arealanvendelse til byvæks i form af boliger, sommerhuse, inistitutioner, kolonihaver m.m skal ligeledes i fremtiden sikres sker med en given afstand til virksomheder som kan genere de fremtidens ejer.  

 

Ændring af arealanvendelse i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder.

Uudnyttede overskudsvarme i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder.

Opførelse af nye virksomheder i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder.

Odder kommune kan evt. gøre det nem at ændre fra bolig til bolig med erhvervsmuligheder. 

Opførelse af ny boliger i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder.

Opførelse af sommerhuse i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder.

Opførelse af ny Kolonihave (tilbud til Odder borgere kan dyrke deres egne grønsager) i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder.


nye bolig og erhverv - retningslinjer Odder Kommune Erhverv retningslinjer - Odder kommune  

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, indput eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit indput en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  
 

Skriv en komentar til Arealanvendelse

Siden er opdateret den 14-10-2020