Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Naturen et grønt område

Naturen er en del af Økosystemet. Kan vi sammen være med til at skabe et grønt Danmarkskort, for at hjælpe den danske dyrefauna i omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev øst for Odder. Naturen udgør en del af økosystemet i form af skove og skovpartier, vandhuller og søer, vandløb, strande og havene.

I landsbyerne øst for Odder befinder du i det naturskønne område - den grønne enklave - mellem Horsensvej og Hou-vej. Området dækker også Randlev Mose med et rigt og mangfoldigt plante og dyreliv. "Mosen", som den kaldes i daglig tale, er et besøg værd, hvis du vil have unikke naturoplevelser helt ind på livet. Citat Odder Kommunes hjemmeside.

Landskabelige interesse med bevaringsværdier og beliggenhed af områder med landskabelig værdi i henhold til planloven §11a. Boulstrup og Dyngby er at landskabelig interesse som landskabshensyn vægtes tungt. Ikke landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg, så skal så vidt muligt undgå i disse områder.

I medierne hører vi meget om det danske dyreliv har det svært. 

Fauna et Grønt Danmarkskort

Fauna kan oversættes til dyreverden, eller sagt med andre ord dyrelivet i et bestem afgrænset geografisk område
 

Dyrene har det svært. Kan vi gøre noget for at hjælpe dyrene:

Naturen et grønt område som er del af økosystemet Odder kommune - Naturkvalitet Odder kommune - Grønt Danmarkskort FN´s Verdensmål: 15: Livet på land FN´s Verdensmål: 14: Livet i havet  


Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  
 

Skriv en komentar til Naturen/grønt område

Siden er opdateret den 20-11-2021