Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Miljøkonflikter - generelt

Byudviklingen eller byvækst skal planlægges og gennemføres, så miljøkonflikter af hastighed- og strålingsgener undgås i og omkring byerner Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder by. 
 

 

Konflikternes partner

Bolig og erhverv
Bolig og landbrug
Bolig og togforbindelser
Bolig og Motorveje
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser store landbrugsmaskiner)
Bolig og Færger
Bolig og flytrafik
Bolig og vindmøller -
Bolig og Varmeanlæg 
Bolig og store mobil- og el-master
Bolig og større fællesarealer
Bolig og vilde og tamme dyr
 

Hastighedsgener

Bolig og erhverv - Når hastigheden bliver sat op og der skal produceres noget mere får de så nogle konsekvenser for vedvarende og højere støjgener. Sikkerheden bliver sat på prøve. Vi mennesker skal jo også nå at reagere. 
Bolig og landbrug - landbrugsredskaber køre langsomt i forhold til den øvrige trafik. På landet kan vi forvente at der vil forekomme kørsel med landbrugsredskaber i en lavere hastighed. 
Bolig og togforbindelser - Vi ønsker at togtiden bliver sat ned og dermed måske at hastigheden bliver sat op på de danske toge. Men det kræver også at de danske jernbaner kan håndtere det. Det vil måske kræve at sporene bliver lagt om. Hvad med sikkerheden? Vi hører til tider om personpåkørsel med tog og dermed vil det kræve noget af vores overskæringer. Det sætter også store krav til bremserne på togene?
Bolig og Motorveje - Øget hastighed på vore motorveje. Antal ulykker stiger de? Vi ved i hvertifald at ulykkerne, når de sker bliver værre. Det er heller ikke alle steder på motorvejsnettet at vejene er forberedte på højere hastighed. Brændselsforbruget stiger også til stor skade for miljøet. Vores reaktionsevne bliver nedsat. 
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser store landbrugsmaskiner). Øget hastighed vil her have alvorlig bivirkninger. Jeg tænker store alvorlige ulykker, når de store transportmaskiner kommer op i hastigheder. 
Bolig og Færger - Hurtiger færgeovergange? Der er nogle følgevirkninger i form af øget brændsel. Så er der sikkerheden på vandet. Det sætter også sikkerheden på prøve i form af hurtig reaktionsevne er nødvendig for at undgå at ulykkker til vands. Det kan være sammenstød mellem 2 færger eller en færge og en mindre båd. Hvad med de dejlige danske strande? Flodbølger? Drukneulykker?
Bolig og flytrafik - Øget hastighed. Øget krav til sikkerhed? Øget krav til flyvemaskinens motor. Øget brændsel. 
Bolig og vindmøller - Vinden får vindmøllernes vinger til at dreje rundt, og det skal de gøre kontrollende. Stabiliteten bliver sat på ved øget hastighed. Vindmøllernes vinger er tilknyttet en motorbremse der bremser vingernes hastighed ved for høj hastighed. Sikkerheden bliver sat over styr. Det kan få alvorlig konsekvenser. Vingerne kan risikere at falde af og de falder ikke bare ned. Det kan være at flyver længere væk på grund af de kan risikere at rotere samtidig. 
Bolig og Varmeanlæg - Varmeanlæg kan ikke uden videre modtage brændsel i en større hastighed. Det tager den tid det tager at brænde op. Øger vi mængden af brændsel vil der måske opstå en sikkerhedsbrist, da jeg tror at varmeanlæget får problemer med ophedning. Varmeanlæget har sine begrænsninger, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke må overskride? 
Bolig og store mobil- og el-master - Internettets hastighed - det er spørgsmålet om vi nu har nået max grænse for. Øget hastighed kan skabe et ophedningsproblem? Men har vi nu også brug for en højere hastighed. Vi skal også nå at følge med og nå at se hvad der sker på skærmen. Øget hastighed - hyppigere fejl. 
Bolig og vilde og tamme dyr - Dyr og menneskers livscyklus kan vi ikke pille ved. Dyr kan vi ikke presse til at få flere unger, med mindre at der i naturen er mad nok til ungerne. Dyrene kan vi heller ikke presse til at føde flere unger end deres kroppe er klar til det. 
 

Stålinggener

Mobil- og el-master - Strålling fra mobil- og el-master bekymre boligejere i nærheden af sådanne master. 
 

Sammenspil blandt lokalområdet og gerne længere ud, hvor miljøkonflikten opstår - dialog - nytænkning - innovation

Bolig og erhverv - Etablering af erhvervszoner. Erhvervszoner type 1 - Erhverv - behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Erhvervzoner type 2 for de erherv som støjer og lugter generende meget boligområder. Erhvervzoner type 3 - Erhverv uden behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Etablering af ringveje til lastbiler rundt om byerne. Placering af Erhver type 1 og 2 i udkanten af byen i et såkaldt industriområde. Erhverv type 3 i industiområde tættere boligområdet eller direkte forbindelse med boligområdet i gråzoneområdet mellem industriområdet og boligområdet. Disse erhver kan måske have behov for til- og frakørsel af post og varebiler. De pensionerende samt de hjemmegående er dem som er mest generende over for disse gener. De øvrige indbygere vil da være søgt væk fra boligområdet og hen på arbejdsområdet. 
Bolig og landbrug - Kunne der måske komme på tale om en aftale om kørsel eller transport af langsomkørende køretøjer foregår uden for spidsbelastningstidspunktet på landevejene. Langsomkørende køretøjer viser hensyn og holder ind på restepladser med jævne mellemrum ved lange køer bagved. Store mejetærsker kan høste meget korn på engang og dermed afkorte tiden, hvor de larmer. Kørsel på landevejen med landbrugsmaskinel kan med dialog måske foregå meget tidligt om morgen eller sent om aftenenen, hvor der ingen trafik er på vejen. Dog er det stadig behov for at skærehovedet transporteres bag mejetærskeren, da der stadig kan forekomme biler på vejen. 
Bolig og togforbindelser - Vi ønsker at skabe gode togforbindelser til vore byer. Offentligt forbindelser skaber nye transportmuligheder. Evt. letbaner ind gennem byerne. Større togstationer/togknudepunkter udenfor boligområder. 
Bolig og Motorveje - Vores behov og miljømæssig ønsketænkning, så vi hurtigere kan komme fra A til B og dermed skab hurtig forbindelse til de store Danske Byer. Byer med muligheder for uddannelse og job. El-biler støjer mindre. Dækproducenter bliver bedre til at kompensere for dækstøj. Motorveje der løbende bliver renoveret med nyt asfald er mindre støjende. Støjdæmpende foranstaltninger. Hovedveje som tilkørselveje i boligområder og motorveje i landzonerne.   
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser samt store landbrugsmaskiner) - Etablering af ringveje for lastbiler, minimere behovet for landbrugsmaskiner fra- og tilkørsel af landbrugsprodukter i byområder. Evt. Større bustationer udenfor boligområdet og omstigning til letbanen eller el-busser. Måske kunne der ved dialog fortælles eller oplyses hvornår landmanden larmer gennem facebook eller anden form for medie eller lokal købmand. I denne periode kunne der måske lukke vinduer, sove med ørepropper? 
Bolig og Færger - Vi ikke helt undvære færgeforbindelserne til de danske øer. Færger har brug for at bilerne kan komme hurtigt væk igen. Det vil dermed sige at der vil være behov for rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. Samarbejde med pendlerbusser og færgehavne eller pendlerbusser der samarbejder med færgehavne, togstationer og andre pendlerbusser. Boligfrie zoner i en given radius fra færgehavnen kan være en løsning. 
Bolig og flytrafik - Ligesom Færger så har vi et behov for at bilerene kan komme hurtigt væk igen. Det vil sige motorveje, rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. En lang tilkørsel bør undgåes. Dermed kan støj fra de mange biler minimeres også. Placering af lufthavne så langt væk fra boligområder som muligt eller omvendt at vi skaber boligfrie zoner i en given radius fra lufthavnen. 
Bolig og vindmøller - Vindmøller er bæredygtig energikilde, det er en teknologi vi danskere kan tjene penge på. Eksportere i stor stil, så vi må finde en løsning på de støjgener, som boligejene frygter. Højere vindmøller kan de måske støje mindre da vingerne fysisk er længere væk fra boligområdet. Store vindmøller skaber problemer for flytrafikken, men advarselslamper kan advare fly om natten.  
Bolig og Varmeanlæg - Her er der tale om brændselsteknikken. Biobrændsel - lugtgener? Tungtrafik? Måske dialog med beboere til biobrændselanlæg. Afstande? Evt. Trafikløsninger der kan lede trafikken hurtig til- og fra området. Rundkørsel, motorvejsnet i nærheden?. 
Bolig og store el-master - Store el-master på vej væk hvis de ikke allerede er væk fra det danske landskab. Ledningsføring i jorden?  

 

Sammenspil blandt lokalområdet og gerne længere ud, hvor miljøkonflikten opstår - dialog - nytænkning - innovation

Bolig og erhverv - Etablering af erhvervszoner. Erhvervszoner type 1 - Erhverv - behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Erhvervzoner type 2 for de erherv som støjer og lugter generende meget boligområder. Erhvervzoner type 3 - Erhverv uden behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Etablering af ringveje til lastbiler rundt om byerne. Placering af Erhver type 1 og 2 i udkanten af byen i et såkaldt industriområde. Erhverv type 3 i industiområde tættere boligområdet eller direkte forbindelse med boligområdet i gråzoneområdet mellem industriområdet og boligområdet. Disse erhver kan måske have behov for til- og frakørsel af post og varebiler. De pensionerende samt de hjemmegående er dem som er mest generende over for disse gener. De øvrige indbygere vil da være søgt væk fra boligområdet og hen på arbejdsområdet. 
Bolig og landbrug - Kunne der måske komme på tale om en aftale om kørsel eller transport af langsomkørende køretøjer foregår uden for spidsbelastningstidspunktet på landevejene. Langsomkørende køretøjer viser hensyn og holder ind på restepladser med jævne mellemrum ved lange køer bagved. Store mejetærsker kan høste meget korn på engang og dermed afkorte tiden, hvor de larmer. Kørsel på landevejen med landbrugsmaskinel kan med dialog måske foregå meget tidligt om morgen eller sent om aftenenen, hvor der ingen trafik er på vejen. Dog er det stadig behov for at skærehovedet transporteres bag mejetærskeren, da der stadig kan forekomme biler på vejen. 
Bolig og togforbindelser - Vi ønsker at skabe gode togforbindelser til vore byer. Offentligt forbindelser skaber nye transportmuligheder. Evt. letbaner ind gennem byerne. Større togstationer/togknudepunkter udenfor boligområder. 
Bolig og Motorveje - Vores behov og miljømæssig ønsketænkning, så vi hurtigere kan komme fra A til B og dermed skab hurtig forbindelse til de store Danske Byer. Byer med muligheder for uddannelse og job. El-biler støjer mindre. Dækproducenter bliver bedre til at kompensere for dækstøj. Motorveje der løbende bliver renoveret med nyt asfald er mindre støjende. Støjdæmpende foranstaltninger. Hovedveje som tilkørselveje i boligområder og motorveje i landzonerne.   
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser samt store landbrugsmaskiner) - Etablering af ringveje for lastbiler, minimere behovet for landbrugsmaskiner fra- og tilkørsel af landbrugsprodukter i byområder. Evt. Større bustationer udenfor boligområdet og omstigning til letbanen eller el-busser. Måske kunne der ved dialog fortælles eller oplyses hvornår landmanden larmer gennem facebook eller anden form for medie eller lokal købmand. I denne periode kunne der måske lukke vinduer, sove med ørepropper? 
Bolig og Færger - Vi ikke helt undvære færgeforbindelserne til de danske øer. Færger har brug for at bilerne kan komme hurtigt væk igen. Det vil dermed sige at der vil være behov for rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. Samarbejde med pendlerbusser og færgehavne eller pendlerbusser der samarbejder med færgehavne, togstationer og andre pendlerbusser. Boligfrie zoner i en given radius fra færgehavnen kan være en løsning. 
Bolig og flytrafik - Ligesom Færger så har vi et behov for at bilerene kan komme hurtigt væk igen. Det vil sige motorveje, rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. En lang tilkørsel bør undgåes. Dermed kan støj fra de mange biler minimeres også. Placering af lufthavne så langt væk fra boligområder som muligt eller omvendt at vi skaber boligfrie zoner i en given radius fra lufthavnen. 
Bolig og vindmøller - Vindmøller er bæredygtig energikilde, det er en teknologi vi danskere kan tjene penge på. Eksportere i stor stil, så vi må finde en løsning på de støjgener, som boligejene frygter. Højere vindmøller kan de måske støje mindre da vingerne fysisk er længere væk fra boligområdet. Store vindmøller skaber problemer for flytrafikken, men advarselslamper kan advare fly om natten.  
Bolig og Varmeanlæg - Her er der tale om brændselsteknikken. Biobrændsel - lugtgener? Tungtrafik? Måske dialog med beboere til biobrændselanlæg. Afstande? Evt. Trafikløsninger der kan lede trafikken hurtig til- og fra området. Rundkørsel, motorvejsnet i nærheden?. 
Bolig og store el-master - Store el-master på vej væk hvis de ikke allerede er væk fra det danske landskab. Ledningsføring i jorden?  Odder Kommune - Miljøkonflikter
 

Siden er opdateret den 21-11-2021