Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Kulturmiljøer i lokalområdet øst for Odder

Odder kommune har udpeget 40 kulturmiljøer i Odder Kommune, der også omhandler byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområet øst for Odder. 

Odder Kommune har udpeget ialt 40 kulturmiljøer i Odder Kommune. Disse 40 kulturmiljøer er udvalg for bevaring af kulturarv. De udpegede kulturmiljøer er repræsentanter fra 5 historisk perioder i Danmarkshistorien.
De 5 historiske perioder der er tale om er: Kulturmiljøerner er beliggende central i byerne, hvor der skal ske en fornyelse og en udvikling. I den forbindelse står velbevaret struktur eller helhed, som bør tages hensyn til i planlægningen af byens fornyelse og udvikling. Det kan være et fiskeleje, en industrimiljø, et herregårdslandskab, en stationsby, en landsby m.m.
 

Bjerager

Bjerager Kirke er blandt Odder Kommunes 14 middelalderkirker.
Bjerager By består af mange landhuse, der stammer tilbage fra Landboreformerne 1700-1850. Hvis ikke det er hele landsbyen, så er det sikker langt største delen af landhusene og stuehusene på gårdene i landsbyen.   
 

Dyngby

Dyngby skole er bygget i tiden for Landbruget, Industrialiseringen samt Andelsbevægelsen i 1850-1920. 

Boulstrup

Landsbyen og stationsbyen Boulstrup er bygget i den Danmarks historiske periode 1850-1920, indenfor Landbruget, Industrialisering samt Andelsbevægelsen. Boulstrup Strand : Havhusene og Toldstedet er ligeledes bygget i samme periode.  
I henhold til Rapoorten fra Odder Kommune, som udpeger kulturmiljøer i Odder Kommune. 

Neder Randlev

Neder Randlev by er ikke nævnt i rapporten. Men er undersøgt gennem Dingeo.dk, at der er 6 huse i Neder Randlev, som er bygget under Landboreformen i 1700-1850. Byggestillen var for landhuse indtil 1800-tallet, for det meste bindingsværkshuse.
Til samligning i de større byer, var byggestillen Barok fra 1600-tallet indtil 1740´erne. Fra ca. 1750-1830 var byggestillen Rokoko.
34 landhuse i Neder Randlev er blevet bygget under Andelsbevægelsen i 1850-1920.
Byggestillen for byernes huse fra 1850-1900-tallet var Historicisme. Byhuse bygget i tidsperioden 1860-1900-tallet Nordisk Klassicisme. 
Resten af byens landhuse i Neder Randlev er bygget i nyere tider 1930 og senere.
I disse nyere tider så var byggestillen i byerne Funktionalisme i perioden 1920-1940 og Modernisme 1940-1980. Men i perioden 1960-1980 opstod der også i byern Typehuskvarter. Blandtlandhusene fra de nyere tider, vil finde denne type byggestil.  

Over Randlev

Randlev kirke er også en middelalderkirke. 

I følge rapporten, som udpeger 40 kulturmiljøer i Odder Kommune, tænker at hovedparten af landhusene i Over Randlev, er bygget under landboreformerne i 1700-1850. 

Gosmer 

Gosmer Kirke (Domkirke) er på grund af dens størrelse udnævnt til at være Hads Herred Domkirke.
Gosmer er også taget for denne by, da byen er beliggende ganske tæt på Over Randlev. 
I henhold til rapporten fra Odder Kommune, som udpeger kulturmiljøer i Odder Kommune. Dele af landhusene i Landsbyen Gosmer, må være bygget under Landboreformerne i 1700 til 1850.   
 

Kilde:

40 kulturmiljøer i Odder Kommune
Dingeo.dk - oplysninger blandt andet om byggeår for husene i Danmark. 

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, indput eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit indput en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.
 

Skriv en komentar til Kulturmiljøer i lokalområdet øst for Odder

Siden er opdateret den 11-10-2020