Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Miljøkonflikter - generelt

Byudviklingen eller byvækst skal planlægges og gennemføres, så miljøkonflikter af lugtgener undgås i og omkring byerner Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder by. 
 

Miljøkonflikter 

Byudvikling eller byvækst skal planlægges og gennemføres, så miljøkonflikter kan undgås. 
Infrastruturen løbende tilpasses nye tiltag. 
 

Miljøkonflikter - Hvad er det?

Støj- og luftgener. 
Hastighedsgener. 
Strålinggener

Rumlighed

 

Luftgener


Bolig og erhverv - Produktionsvirksomheder kan skabe miljøkonflikt med boligområder i form af luftgener alt efter produktet. 
Bolig og landbrug - Landbrugsarbejde kan også skab miljøkonflikter under dyrehold kan skabe støjgener ved brug af landbrugsmaskiner. Svinestalde med indeholdende mange grise.
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser og store landbrugsmaskiner) - Dyretransporter af specielt grise. Gyldevogne - begrænse kørsel af gylde i nærheden af boligområder i henhold til vind og vejr. Acceptere at vi mennesker ønsker at grille og spise ude i naturen i sommervarmen.
Bolig og Varmeanlæg - Placering af større svinefarme tæt på motorvejen og langt fra boligområdet så transport af gylde til biobrændselanlæg kan foregå hurtigt. Høje skorstene kan være med til at få en luft til hurtigt at forsvinde op i lulten. Acceptere at kørsel af gylde når vinden blæser lugten væk fra boligområdet.
Bolig og større fællesarealer - Lugtgener fra større fællesarealer kan være midlertidige toiletvogne. 
Bolig og vilde og tamme dyr - Katte give lugtgener indendøre ved at sprede duftspor. Vilde dyr som trænger ind i vore huse og efterfølgende dør i det skjulte kan give luftgener. 
 

Sammenspil blandt lokalområdet og gerne længere ud, hvor miljøkonflikten opstår - dialog - nytænkning - innovation

Bolig og erhverv - Lugtgener i forbindelse med erhverv, kan måske ved hjælp af en højere skorsten fjerne eller delvis fjerne lugtgenerne. Men højden har naturligvis også en begrænsning. Filte? Innovation og omlægning af produktionen? Etablering af erhvervszoner. Erhvervszoner type 1 - Erhverv - behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Erhvervzoner type 2 for de erherv som støjer og lugter generende meget boligområder. Erhvervzoner type 3 - Erhverv uden behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Etablering af ringveje til lastbiler rundt om byerne. Placering af Erhver type 1 og 2 i udkanten af byen i et såkaldt industriområde. Erhverv type 3 i industiområde tættere boligområdet eller direkte forbindelse med boligområdet i gråzoneområdet mellem industriområdet og boligområdet. Disse erhver kan måske have behov for til- og frakørsel af post og varebiler. De pensionerende samt de hjemmegående er dem som er mest generende over for disse gener. De øvrige indbygere vil da være søgt væk fra boligområdet og hen på arbejdsområdet. 
Bolig og landbrug - Kunne der måske komme på tale om en aftale om kørsel eller transport af langsomkørende køretøjer foregår uden for spidsbelastningstidspunktet på landevejene. Langsomkørende køretøjer viser hensyn og holder ind på restepladser med jævne mellemrum ved lange køer bagved. Store mejetærsker kan høste meget korn på engang og dermed afkorte tiden, hvor de larmer. Kørsel på landevejen med landbrugsmaskinel kan med dialog måske foregå meget tidligt om morgen eller sent om aftenenen, hvor der ingen trafik er på vejen. Dog er det stadig behov for at skærehovedet transporteres bag mejetærskeren, da der stadig kan forekomme biler på vejen. 
Bolig og togforbindelser - Vi ønsker at skabe gode togforbindelser til vore byer. Offentligt forbindelser skaber nye transportmuligheder. Evt. letbaner ind gennem byerne. Større togstationer/togknudepunkter udenfor boligområder. 
Bolig og Motorveje - Vores behov og miljømæssig ønsketænkning, så vi hurtigere kan komme fra A til B og dermed skab hurtig forbindelse til de store Danske Byer. Byer med muligheder for uddannelse og job. El-biler støjer mindre. Dækproducenter bliver bedre til at kompensere for dækstøj. Motorveje der løbende bliver renoveret med nyt asfald er mindre støjende. Støjdæmpende foranstaltninger. Hovedveje som tilkørselveje i boligområder og motorveje i landzonerne.   
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser samt store landbrugsmaskiner) - Etablering af ringveje for lastbiler, minimere behovet for landbrugsmaskiner fra- og tilkørsel af landbrugsprodukter i byområder. Evt. Større bustationer udenfor boligområdet og omstigning til letbanen eller el-busser. Måske kunne der ved dialog fortælles eller oplyses hvornår landmanden larmer gennem facebook eller anden form for medie eller lokal købmand. I denne periode kunne der måske lukke vinduer, sove med ørepropper? 
Bolig og Færger - Vi ikke helt undvære færgeforbindelserne til de danske øer. Færger har brug for at bilerne kan komme hurtigt væk igen. Det vil dermed sige at der vil være behov for rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. Samarbejde med pendlerbusser og færgehavne eller pendlerbusser der samarbejder med færgehavne, togstationer og andre pendlerbusser. Boligfrie zoner i en given radius fra færgehavnen kan være en løsning. 
Bolig og flytrafik - Ligesom Færger så har vi et behov for at bilerene kan komme hurtigt væk igen. Det vil sige motorveje, rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. En lang tilkørsel bør undgåes. Dermed kan støj fra de mange biler minimeres også. Placering af lufthavne så langt væk fra boligområder som muligt eller omvendt at vi skaber boligfrie zoner i en given radius fra lufthavnen. 
Bolig og vindmøller - Vindmøller er bæredygtig energikilde, det er en teknologi vi danskere kan tjene penge på. Eksportere i stor stil, så vi må finde en løsning på de støjgener, som boligejene frygter. Højere vindmøller kan de måske støje mindre da vingerne fysisk er længere væk fra boligområdet. Store vindmøller skaber problemer for flytrafikken, men advarselslamper kan advare fly om natten.  
Bolig og Varmeanlæg - Her er der tale om brændselsteknikken. Biobrændsel - lugtgener? Tungtrafik? Måske dialog med beboere til biobrændselanlæg. Afstande? Evt. Trafikløsninger der kan lede trafikken hurtig til- og fra området. Rundkørsel, motorvejsnet i nærheden?. 
Bolig og store el-master - Store el-master på vej væk hvis de ikke allerede er væk fra det danske landskab. Ledningsføring i jorden?  

 Odder Kommune - Miljøkonflikter
 

Siden er opdateret den 21-11-2021