Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Randlevskolen

Legepladsen i Neder Randlev

Velkommen til Neder Randlev

Udviklingsplan for området øst for Odder

Byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev, går sammen om en udviklingsplan for lokalområdet øst for Odder.

 

Hvorfor skal vi lave udviklingsplan?

Vi i lokalrådene i Odder Kommune, har af Odder Kommune fået til opgave at komme med en udviklingsplan for den by og område lokalrådet tilhører. Odder Kommune ser gerne at lokalrådene samarbejder eller danne partnerskaber imellem. Hvis vi ikke ønsker at vores lokalområde, skal ende med at være spøgelsesbyer. Det er måske lidt grov sat op, men lokalområdet har brug for at blomstre op. 
 

Hvem er vi?

Vi er et stærk lokalsamfund, som består af byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev. Sammen er vi oplandsbyerne til Randlevskolen. 

I hver bydel har sit eget Lokalråd, som repæsentere sin by. Dog med undtagelse af Neder Randlev og Over Randlev, som er gået sammen om et fælles lokalråd - Randlev Lokalråd. 

Vi 5 små landsbyer er beliggende ganske tæt på hinanden.  

Byerne

Hvor vil vi hen?

Vi skal sammen nå frem til, hvordan vi ønsker at rammerne skal være for vores lokalområde. Vi skal skabe liv i lokalområdet øst for Odder, så vores huse igen kan sælges, og vi har lyst til at blive boende. Det er hele lokalområdets fremtid vi taler om og værdien af vore huse. 

Hvad kan vi?

Vi skabte et kæmpe sammenhold og en vilje, da i 2011 og den lokale skole var lukningstruet. Vi stod sammen og etablerede Randlevskolen, som en friskole. 2 år senere i 2013 etablerede vi så Randlev frie Børnehave, som en intregrerede del af Randlevskolen. Lad os finde det gode sammenhold og med så mange mennesker kan vi nå langt.   

Hvor der er vilje er der vej... Kendt citat fra udbryderkongen

Livet har stor værdi, lev det før det er forbi - citat Dimaria
 

Hvordan kan det lade sig gøre?

Hver år mødes vi alle et en årlig briefning. Her beslutter vi, hvad der er vigtigt at føgle op på af udviklingsplanens hovedpunkter. Hovedpunkterne vil typisk være del op i mindre delmål. Hvert år vil der blive etableret en eller flere fokusgrupper, interessegrupper eller udvalg, som arbejder for lokalområdet i de enkelte mål eller delmål. Med 5 byer og dertilhørende opland, vil chancerne være større for at kunne finde 4-5 frivilige pr. emne. Til de årlige briefing, kan alle komme med idéer og indput, men det er fokusgrupperen, interessegruppen eller udvalget, der tager den endelige beslutning for hele lokalområdet. 

Vi ser gerne at du allerede nu begynder, at komme med ideer og indput til de enkelte emner. Så er der lidt at arbejde med når vi så alle mødes til det første fællesmøde eller stormøde.  

 

Grundlaget?

Siden er opdateret den 10-05-2020