Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Deponering og affald

Beskrivelse: Information om deponering og affald i byerne og lokalområdet for Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev øst for Odder. 

Juni 2020 indgik regeringen og en række partier i folketinget aftale om, at alle landets borgere skal sortere deres affald i 10 kategorier. 

Det er forsyningsselvskaberne Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og Affaldvarme Aarhus samarbejder om det nye sorteringskoncept. 

Det betyer at ca. 560.000 østjyder kommer til at sortere efter samme principper. 
 

De 10 kategorier

  1. Restaffald
  2. Bioaffald
  3. Mad- og drikkekartoner
  4. Tekstiler
  5. Farlig affald
  6. Glas
  7. Plast
  8. Metal
  9. Papir
  10. Pap

Hus og villaejere


Villaejere skal fremover forholde sig til 4 affaldsbeholder med optil ialt 5 rum. 

1. container skal kunne rumme glas og metal, hård- og blød plast, samt mad- og drikkekartoner. 
2. container skal kunne rumme pap, papir, tekstiler
3. container skal kunne rumme madaffald og et rum til restaffald. 
4. container til farlig affald
 

Lejligheder

Lejligheder vil som tidligere gøre brug af fælles affaldscontainere. 

Etagebyggerier og bymidter gør i dag brug af underjordiske affaldscontainere. 
 

EU-direktiv

I henhold til et EU-direktiv fra 2018 skal vi helt konkret genanvende 60 % af vores affald i 2030. 
 

Nye tiltag

Som noget ny skal vi ny også sortere mad- og drikkekartoner samt tekstilaffald. 
Noget andet er Bioaffald, såsom grønsager, ris, kød, te- og kaffefiltre, køkkenrulle og madpapir. 
 

Deadline

Aftalen er trådt i kraft pr. 1. juli 2021, men mange kommuner har fået dispensation, da de ikke var klar til at indføre den nye ordning. 

 

Hvorfor?
Aftalen er at der forventes en reduktion på ca. 0,7 milioner ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og bezinbiler fra vejene.

FN´s Verdensmål: 7: Bæredygtig energi FN´s Verdensmål: 6: Rent vand og Sanitet FN´s Verdensmål: 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  

Skriv en komentar til Deponering og affald

Siden er opdateret den 10-09-2021