Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Byerne i lokalområdet

Beskrivelse af de byer som udviklingsplanen omhandler. Det er byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev. Byerne er beliggende øst for Odder.


De 5 byer som er præsenteret her i dette lokalområde, beliggende øst for Odder. Disse 5 byer er delt op i 2 sogne. Randlev Sogn og Bjerager Sogn. 
 

Bjerager Sogn 


Bjerager Sogn er et Sogn i Odder Provsti. Sognet ligger i Odder Kommune tidligere Hads Herred. Tilknyttet Bjerager Sogn er byerne Der bør for god ordens skyld også nævnes at der er i oplandsområdet flere områder med beboelse, man nævner bare de største. Det er gennemgående også dem det handler om i udviklingsplanen. De øvrige bliver ikke glemt, men tilhører oplandet til disse byer. Vi lytter og hører også gerne guldkornene fra hele lokalområdet. 750 indbyggere i Bjerager Sogn.
 

Bjerager

Bjerager tilhører Bjerager Sogn i Odder Provsti. Sognet ligger i det tidligere Hads Herred.

Dyngby

Dyngby tilhører i følge ovenstående Bjerager Sogn, som en del af Odder Provsti. Sognet er ligeledes beliggende i det tidligere Hads Herred. I 1500-tallet var Dyngby tilhørende Dyngby Sogn, men i ca. 1530-erne brændte kirken ned. Efterfølgende år har Dyngby været en del af Bjerager Sogn. I 1936 rejste byen en sten til minde om Kirken.  

Dyngby er omgivet af smyk natur og beliggende tæt ved havet. 

Samtlige 15 gårde i Dyngby har tilhørt Dyngby Fæstegods.  

Boulstrup

Boulstrup tilhører Bjerager Sogn i følge ovenstående, beliggende 6 km øst for Odder by og 4 km nordvest for Hov. Der bor ca.290 indbyggere i Boulstrup by og omegn.   
Boulstrup og Boulstrup stationsby er næsten vokset sammen til et byområde. De er kun adskilt af ca. 150 m åben land.  

Den gamle landsby Boulstrup er beliggende i Bjerager Sogn. Den tidligere Boulstrup stationsby er beliggende i Randlev Sogn.  

Boulstrup er ligesom Dyngby beliggende tæt ved havet. Boulstrup strand havde tidligere en af egnens mange ladepladser med pakhus og told assistentbolig.

Lade sted eller ladeplads er for dem som ikke ved det et sted hvor mindre fragtskibe kan lægge til. 

Randlev Sogn 

Randlev Sogn er et sogn i Odder Provsti. Sognet er beliggende i Odder Kommune tidligere Hads Herred. Tilknyttet Randlev Sogn er byerne:

Ligesom Bjerager Sogn, så har Randlev Sogn også nogle mindre bebyggelser i lokalområdet. De vil naturligvis heller ikke blive glemt. Vi ønsker også at I skal føle at være en del af vore lokalområde. 614 indbyggere i Randlev Sogn. 
 

Neder Randlev

Neder Randlev tilhører Randlev Sogn i følge ovenstående, beliggende 3 km øst for Odder by. Der bor ca. 240 indbyggere i Randlev by og omegn.   

Over Randlev

Over Randlev tilhører Randlev Sogn jævnføre ovenstående, beliggende ca. 5 km øst for Odder by.
 

Randlev Mose


Hvis alle byer slutter op om Globalt partnerskab for en bæredygtig udvikling, så hjælper det nok i sidste ende. Vi kan ikke bare sætter os ned og vente på at de andre gør noget. Hvis vi starter, så kan vi håbe på andre følger med og der kommer en kædereaktion.

FN Verdensmål mål 17 - Partnerskab for handling

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, 
så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  

Skriv en komentar til Byerne i lokalområdet

Siden er opdateret den 17-05-2021