Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Byerne i lokalområdet

Beskrivelse af de byer som udviklingsplanen omhandler. Det er byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev. Byerne er beliggende øst for Odder.


Der skal lige siges at i oplandet til Randlev sogn, så findes der beboelseområder. I skal ikke føle jer udenfor, I er naturligvis også velkommende. 
 

I Randlev Sogn og Bjerager Sogn 


Bjerager Sogn er et Sogn i Odder Provsti. Sognet ligger i Odder Kommune tilligere Hads Herred. Tilknyttet Bjerager Sogn er byerne Der bør for god ordens skyld også nævnes at der er i oplandsområdet flere områder med beboelse, man nævner bare de største. Det er gennemgådende også dem det handler om i udviklingsplanen. De øvrige bliver ikke glemt, men tilhører oplandet til disse byer. Vi lytter og hører også gerne guldkornene fra hele lokalområdet. 
 

Bjerager

Bjerager tilhører Bjerager Sogn i Odder Provsti. Sognet ligger i det tilligere Hads Herred.

Dyngby

Dyngby tilhører i følge ovenstående Bjerager Sogn, som en del af Odder Provsti.

Boulstrup

Boulstrup tilhører Bjerager Sogn i følge ovenstående, beliggende 6 km øst for Odder by. Der bor ca.308 indbygere i Boulstrup by og omegn.   
Boulstrup og Boulstrup stationsby er næsten vokset sammen til et byområde. De er kun adskilt af ca. 150 m åben land.  

Randlev Sogn 

Randlev Sogn er et sogn i Odder Provsti. Sognet er beliggende i Odder Kommune tilligere Hads Herred. Tilknyttet Randlev Sogn er byerne:

Ligesom Bjerager sogn, så har Randlev Sogn også nogle bebyggelser i lokalområdet. De vil naturligvis heller ikke blive glemt. Vi ønsker også at I skal føle at være en del af vore lokalområde. 
 

Neder Randlev

Neder Randlev tilhører Randlev Sogn i følge ovenstående, beliggende 3 km øst for Odder by. Der bor ca. 240 indbygere i Randlev by og omegn.   

Over Randlev

Over Randlev tilhører Randlev Sogn jævnføre ovenstående, beliggende ca. 5 km øst for Odder by.
 

Randlev Mose


Hvis vi slutter op om gobalt patnerskab for en bæredygtig udvikling, så hjælper det nok i sidste ende. Vi kan ikke bare sætter os ned og vente på at de andre gør noget. Hvis vi går forest, så kan vi håbe på andre følger med og der kommer en kædereaktion.

FN Verdensmål mål 17 - Partnerskab for handling

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, indput eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit indput en signende overskrift, 
så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.  

Skriv en komentar til Byerne i lokalområdet

Siden er opdateret den 24-04-2020