Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Erhvervsudvikling i lokalområderne

Hvordan kan der arbejdes på at fremme erhvervsudviklingen og lokale arbejdspladser i landdistrikterne?


Fremme erhvervsudviklingen i landdistriktrerne?

Fremme lokale arbejdspladser i landdistrikterne?

 

Miljø og klima - Arealanvendelse

opførelse af nye virksomheder

Ændre af arealanvendelse
Fra bolig til bolig med erhvervsmulighed
Grunde med også mulighed for erhverv

Hvad kan kommune gøre?
Hvad kan lokalrådet gøre?
 

Siden er opdateret den 19-10-2020