Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Markerne i og omkring vore byer

Markerne eller landbrugsjorden i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder. 

 

Markerne eller landbrugsjorden i Danmark - generelt

I 2018 er der mindre end 60% landbrugsjord i Danmark i jævnføre Danmark Statistik. Landbrugsjord svarende til Sjællands areal er "forsvundet" eller omlagt til arealændring. 

I takt med at Danmarks befolkning er steget og især befolkningens krav på mere plads, så er den bymæssige bebyggelse steget med 9,1%. Det er et areal på næsten 4.000 km2.

Udover er skovplantning stigende fra 3-4% skov i 1805 til 13,1 % skov i dagens Danmark. Befolkningen bruger træ til næsten alt - opvarmning, værktøj, bygninger, transportmidler, papir, møbler osv. Der er også brugt træ til skibe. 
 

De opdyrkede marker


Her dyrker landmændene hvede, rug, byg og havre på deres kornmarker. 

Landmændene dyrker også raps. 

På Bornholm kan der dyrkes durumhvede. På grund af at der her generelt er flere solskinstimer end de fleste steder i Danmark.

Vi må ikke glemme at også har brug for de opdyrkede marker. Korn har vi brug for til fremstilling af mel. Af melet kan vi få brød på vores bord. 

Der bliver også dyrket sukkerroer, som raffinaderier omdanner til sukker. Der findes 2 sukkerfabrikker i Danmark, som begge er beliggende på Lolland og Falster.  

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.
 

De grønne græsmarker

Vi må ikke glemme at køerne, gederne, fårene og grisene samt hestene der går og græsser. 

Kød er vigig protein til vores kroppe. 
Køerne og gederne giver også mælk. 
 

Markskel eller det levende hegn

Markskel er beplantningen som marker de forskellige jordstykker fra hinanden. 
 

Grøftekanten eller rabatten

Grøftekanten eller rabatten er det grønne smalle areal der løber langs de danske veje og afgrænser marken fra vejen. 

Skriv en komentar til Marker

Siden er opdateret den 01-06-2021