Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Legepladsen i Neder Randlev

Randlevskolen

Legepladsen inspektion

Velkommen til Neder Randlev

Udviklingsplan for området øst for Odder

Byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev, går sammen om en udviklingsplan for lokalområdet øst for Odder.

 

Hvorfor skal vi lave udviklingsplan?

Vi i lokalrådene i Odder Kommune, har af Odder Kommune fået til opgave at komme med en udviklingsplan for den by og område lokalrådet tilhører. Odder Kommune ser gerne at lokalrådene samarbejder eller danne partnerskaber imellem. Hvis vi ikke ønsker at vores lokalområde, skal ende med at være spøgelsesbyer. Det er måske lidt grov sat op, men lokalområdet har brug for at blomstre op. 
 

Hvem er vi?

Vi er et stærk lokalsamfund, som består af byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev. Sammen er vi oplandsbyerne til Randlevskolen. 

I hver bydel har sit eget Lokalråd, som repræsentere sin by. Dog med undtagelse af Neder Randlev og Over Randlev, som er gået sammen om et fælles lokalråd - Randlev Lokalråd. 

Vi 5 små landsbyer er beliggende ganske tæt på hinanden.  

Byerne

Hvor vil vi hen?

Vi skal sammen nå frem til, hvordan vi ønsker at rammerne skal være for vores lokalområde. Vi skal skabe liv i lokalområdet øst for Odder, så vores huse igen kan sælges, og vi har lyst til at blive boende. Det er hele lokalområdets fremtid vi taler om og værdien af vore huse. 

Hvad kan vi?

Vi skabte et kæmpe sammenhold og en vilje, da i 2011 og den lokale skole var lukningstruet. Vi stod sammen og etablerede Randlevskolen, som en friskole. 2 år senere i 2013 etablerede vi så Randlev frie Børnehave, som en integrerede del af Randlevskolen. Lad os finde det gode sammenhold og med så mange mennesker kan vi nå langt.   

Hvor der er vilje er der vej... Kendt citat fra udbryderkongen

Livet har stor værdi, lev det før det er forbi - citat Dimaria
 

Hvordan kan det lade sig gøre?

Et forslag kunne være at vi hver år mødes vi alle et en årlig briefing. Her beslutter vi, hvad der er vigtigt at følge op på af udviklingsplanens hovedpunkter. Hovedpunkterne vil typisk være del op i mindre delmål. Hvert år vil der blive etableret en eller flere fokusgrupper, interessegrupper eller udvalg, som arbejder for lokalområdet i de enkelte mål eller delmål. Med 5 byer og dertilhørende opland, vil chancerne være større for at kunne finde 4-5 frivillige pr. emne. Til de årlige briefing, kan alle komme med idéer og input, men det er fokusgrupperen, interessegruppen eller udvalget, der tager den endelige beslutning for hele lokalområdet. Fokusgruppen, interessegruppen eller udvalget bestå af 4-5 frivillige pr. emne. 

Vi ser gerne at du allerede nu begynder, at komme med ideer og input til de enkelte emner. Så er der lidt at arbejde med, når vi så alle mødes til det første fællesmøde eller stormøde. Dermed kan vi så fremlægge vores fælles planer for fremtiden i lokalområdet øst for Odder. Til forskel fra at vi hver for sig fremkommer med forelagt til fremtiden inden for et hovedområde.

Det er vigtigt at vi arbejder sammen, men det er ligeså vigtigt at vi tager hensyn til hver by krav og ønsker. Det vil sige at hovedemnerne kan være generelt eller overordnet, men når vi dykker ned i de enkelte byområdet, så kan delmålene være forskellige i hver bydel. 

Der er stods alt forskel på om forslaget har 2-300 eller 4-500 indbyggere bag forslaget.  

 

Grundlaget?

Siden er opdateret den 16-05-2021