Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Miljøkonflikter - Støjgener

Byudviklingen eller byvækst skal planlægges og gennemføres, så miljøkonflikter af støjgener undgås i og omkring byerner Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder by. 

 

Konflikternes partner

Bolig og erhverv
Bolig og landbrug
Bolig og togforbindelser
Bolig og Motorveje
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser store landbrugsmaskiner)
Bolig og Færger
Bolig og flytrafik
Bolig og vindmøller -
Bolig og Varmeanlæg 
Bolig og store mobil- og el-master
Bolig og større fællesarealer
Bolig og vilde og tamme dyr
 

Støjgener

Bolig og erhverv - Virksomheder herunder produktionsarbejde kan skabe miljøkonflikt med boligområder i form af støjgener. Lydtæmpende foranstaltninger?
Bolig og landbrug - Landbrugsarbejde kan også skab miljøkonflikter under dyrehold kan skabe lugtgener. 
Bolig og togforbindelser - Tog støjer når de køre. Begræns kørsel med tung tog i byer eller boligområder. Etablere større godsknudepunkter evt. foretrække transport af gods på lanstbiler i stedet for tog. Evt. benyt en ubeboet ø til at danne et stort havneanlæg - knudepunkt for godstransport over havet mellem Jylland, Sjælland og Fyn. Når så godstransporten lander henholdsvis Jylland, Sjælland og Fyn, så foregår godstransporten pr. lastbil og ikke pr. tog. Togene har med at trutte i deres advarselshorn.  
Bolig og Motorveje - Store motorvejsknudepunkter kan minimere støjgener på motorvejsnettet da de er med til at fordele trykket af trafik på motorvejen. Lange motorvejslinjer over land skaber støjgener for boligområder. Støjgener kan vi også minimere med skærme, tunler. El-biler støjer ikke så meget. Dækstøj kan vi måske produceres os fra. Motorvejsbelægningen kan der måske også arbejds med.  
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser og store landbrugsmaskiner) - Store tunge lastbiler støjer meget på vore landeveje. De store landbrugsmaskine larmer på de danske marker. Jo større de er desto hurtigere kan de gøre deres arbejde færdig.
Bolig og Færger - Vi har ganske hvis ikke en færgehavn i lokalområdet, men til tider generende trafik i form af lange køer af biler. Støjen fra de mange bliver der køre til og fra færgen, kan de blive ledt væk fra boligområdet ved etablering af en ringvej uden om byen. Herfra videre gennem en eller flere rundkørsler til at genne trafikken hurtig væk. En lang til og frakørselvej kan skabe konflik ved en lang række af biler der bremser den trafikken. Evt. færgetider som ligger uden for de almindelige spidsbelastningstider? Evt. pendlerbusser der kan minimere biler, hvori der kun sidder en passsagere. 
Bolig og flytrafik - Vi kan nok ikke gøre flyene mindre støjene men måske i fremtiden?
Bolig og vindmøller - Er umiddeltbart ikke i lokalområdet i skrivende stund. Lokalområdet er ikke særligt oplagt område for placering af vindmøller på land. Vindmøller støjer når vingerne på vindmøllerne drejer rundt har ikke i vores lokalområde, men der siges at en bolig aldrig er længere væk end 1 km. Men til tider kan vinden bære støjen i boligernes retning så vindmøllerens vinger larmer mere eller boligejerne føler at de er tætter på vindmøllerne end de faktisk er. Havmøller kunne måske være et alternativt. 
Bolig og store mobil og el-master - Der er ingen større el-master i lokalområdet. Mobil-master har vi i lokalområdet. Ved ikke på nuværende tidspunkt om der skulle være støjsener fra denne mobil-mast. Mobil-dækningen i lokalområdet er ikke fuldsgørende, så måske vil der være behov for en eller flere mobil-master i lokalområdet. 
Bolig og større fællesarealer - Koncerter giver støjgener ved store åbne koncerter på fællesarealer. Når vinden blæser kan støjen høres langt væk. Skateboardramper kan også være en støjsønder i større fællesarealer. Udendørs skydebaner.
Bolig og vilde og tamme dyr - Husmår der lever i den vilde danske natur kan larme og forstyrre nattesøvnen. Katte er gode til at larme når de møder en anden kat, som ikke høre til i området. En hund eller ulv der hyler kan skaben en stor hylekoncert. En hund der gør kan også få andre hunde i nabolaget til at gø sammen med den eller skabe en støjende element. 

 

Sammenspil blandt lokalområdet og gerne længere ud, hvor miljøkonflikten opstår - dialog - nytænkning - innovation

Bolig og erhverv - Etablering af erhvervszoner. Erhvervszoner type 1 - Erhverv - behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Erhvervzoner type 2 for de erherv som støjer og lugter generende meget boligområder. Erhvervzoner type 3 - Erhverv uden behov/krav for til- og frakørsel af lastbiler. Etablering af ringveje til lastbiler rundt om byerne. Placering af Erhver type 1 og 2 i udkanten af byen i et såkaldt industriområde. Erhverv type 3 i industiområde tættere boligområdet eller direkte forbindelse med boligområdet i gråzoneområdet mellem industriområdet og boligområdet. Disse erhver kan måske have behov for til- og frakørsel af post og varebiler. De pensionerende samt de hjemmegående er dem som er mest generende over for disse gener. De øvrige indbygere vil da være søgt væk fra boligområdet og hen på arbejdsområdet. 
Bolig og landbrug - Kunne der måske komme på tale om en aftale om kørsel eller transport af langsomkørende køretøjer foregår uden for spidsbelastningstidspunktet på landevejene. Langsomkørende køretøjer viser hensyn og holder ind på restepladser med jævne mellemrum ved lange køer bagved. Store mejetærsker kan høste meget korn på engang og dermed afkorte tiden, hvor de larmer. Kørsel på landevejen med landbrugsmaskinel kan med dialog måske foregå meget tidligt om morgen eller sent om aftenenen, hvor der ingen trafik er på vejen. Dog er det stadig behov for at skærehovedet transporteres bag mejetærskeren, da der stadig kan forekomme biler på vejen. 
Bolig og togforbindelser - Vi ønsker at skabe gode togforbindelser til vore byer. Offentligt forbindelser skaber nye transportmuligheder. Evt. letbaner ind gennem byerne. Større togstationer/togknudepunkter udenfor boligområder. 
Bolig og Motorveje - Vores behov og miljømæssig ønsketænkning, så vi hurtigere kan komme fra A til B og dermed skab hurtig forbindelse til de store Danske Byer. Byer med muligheder for uddannelse og job. El-biler støjer mindre. Dækproducenter bliver bedre til at kompensere for dækstøj. Motorveje der løbende bliver renoveret med nyt asfald er mindre støjende. Støjdæmpende foranstaltninger. Hovedveje som tilkørselveje i boligområder og motorveje i landzonerne.   
Bolig og tung trafik ( lastbiler, busser samt store landbrugsmaskiner) - Etablering af ringveje for lastbiler, minimere behovet for landbrugsmaskiner fra- og tilkørsel af landbrugsprodukter i byområder. Evt. Større bustationer udenfor boligområdet og omstigning til letbanen eller el-busser. Måske kunne der ved dialog fortælles eller oplyses hvornår landmanden larmer gennem facebook eller anden form for medie eller lokal købmand. I denne periode kunne der måske lukke vinduer, sove med ørepropper? 
Bolig og Færger - Vi ikke helt undvære færgeforbindelserne til de danske øer. Færger har brug for at bilerne kan komme hurtigt væk igen. Det vil dermed sige at der vil være behov for rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. Samarbejde med pendlerbusser og færgehavne eller pendlerbusser der samarbejder med færgehavne, togstationer og andre pendlerbusser. Boligfrie zoner i en given radius fra færgehavnen kan være en løsning. 
Bolig og flytrafik - Ligesom Færger så har vi et behov for at bilerene kan komme hurtigt væk igen. Det vil sige motorveje, rundkørsler der kan lede trafikken væk i mange retninger evt. ringveje udenom byområder. En lang tilkørsel bør undgåes. Dermed kan støj fra de mange biler minimeres også. Placering af lufthavne så langt væk fra boligområder som muligt eller omvendt at vi skaber boligfrie zoner i en given radius fra lufthavnen. 
Bolig og vindmøller - Vindmøller er bæredygtig energikilde, det er en teknologi vi danskere kan tjene penge på. Eksportere i stor stil, så vi må finde en løsning på de støjgener, som boligejene frygter. Højere vindmøller kan de måske støje mindre da vingerne fysisk er længere væk fra boligområdet. Store vindmøller skaber problemer for flytrafikken, men advarselslamper kan advare fly om natten.  
Bolig og Varmeanlæg - Her er der tale om brændselsteknikken. Biobrændsel - lugtgener? Tungtrafik? Måske dialog med beboere til biobrændselanlæg. Afstande? Evt. Trafikløsninger der kan lede trafikken hurtig til- og fra området. Rundkørsel, motorvejsnet i nærheden?. 
Bolig og store el-master - Store el-master på vej væk hvis de ikke allerede er væk fra det danske landskab. Ledningsføring i jorden?  


Odder Kommune - Miljøkonflikter
 

Siden er opdateret den 21-11-2021