Udviklingsplan for byerne øst for Odder

Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor vil vi hen?

Vandhuller og søer i lokalområdet

Information om vandhuller og søer i og omkring byerne Bjerager, Dyngby, Boulstrup, Neder Randlev og Over Randlev i lokalområdet øst for Odder. 

Bjerager
Dyngby
Boulstrup
Neder Randlev
Over Randlev

 

Vandhuller

Der er indsendt et skema til Odder kommune om genetablering af vandhullet i forbindelse med naturstisystemet i Neder Randlev. 


Søer

 

Etablering af nye søer eller vandhuller

 

Genetablering af vandhuller 

Vedligeholdelse eller oprensning af vandhuller

 

Adgangsveje dertil?

Adgangsveje til skoven for gående, cyklister og køretøjer.
 

Parkering med affaldscontainer eller beholdere

Parkering for både cyklister og køretøjer. Affaldscontainer eller beholder for de som færdes i naturen samt til hundelortene. 
 

Opholdsmulighed

Evt. opholdsmulighed i nærheden af vandhullet evt. med træstubbe med mulighed for fordybelse på stedet for skoleklasser, picnic mm evt. båltænding (også her er der med mulighed for at slukke med vand fra vandhullet). Adgangsmuligheder - også for personer med et særligt behov. 
Stisystem fra parkeringsplads til dette opholdssted. 

FN´s Verdensmål: 6: Rent vand og Sanitet  

Herunder i Kommentarfeltet er det så, vi ønsker din mening, input eller ideer til de ovenstående punkter i udviklingsplanen. Husk også at give dit input en signende overskrift, så vi nemt kan finde ud af, hvor kommentaren tilhører.
 

Skriv en komentar til Vandhuller og søer i lokalområdet

Siden er opdateret den 01-06-2021